Онлайн автомектеп - Әкімші / Тесты по ПДД РК 2023 на www.safety-driving.kz

Онлайн автомектеп - Әкімші

Енді сіздің автомектебіңіздің кез-келген оқушысы үшін Интернет арқылы қашықтықтан оқыту қолжетімді болуы мүмкін, ол ҚР ІІМ-нің жаңа түзетулеріне, сондай-ақ заманауи үрдістер мен оқуға деген сұраныстарға толық сәйкес келеді.


Раздел 1 дополнить пунктом 7:
7) Контент-информационное наполнение учебных материалов (тексты, графика, мультимедиа и иное информационно значимое наполнение).

Раздел 1 дополнить пунктом 8:
8) Тестирующий комплекс-технология, предназначенная для определения степени освоения обучающимися учебного материала на всех уровнях образовательного процесса с доступом через интернет.

Раздел 1 дополнить пунктом 9:
9) Смешанное обучение — технология обучения, при которой обучение проводится в традиционной очной форме и использованием технологий дистанционного обучения.

Раздел 1 дополнить пунктом 10:
10) Тьютор — лицо, помогающее обучающимся усваивать изучаемую дисциплину.

Раздел 1 дополнить пунктом 11:
11) Интернет-ресурс организации образования, реализующей дистанционные образовательные технологии - Интернет-ресурс, содержащий административно-академическую информацию для участников образовательного процесса.

Раздел 1 дополнить пунктом 12:
12) "on-line" - обмен информаций в реальном времени.

Выдержка из приказа МВД РК «Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений» №862 от 2 декабря 2014 года.Если вы уже используете программу "Онлайн-автошкола - Admin", то могли убедиться, что ее функционал соответствует требованиям приказа.
Әлі біздің серіктесіміз болмағандар үшін біз осы өнімді зерделеуді және сіздің автомектебіңізді жаңа деңгейге көтеруді ұсынамыз. Сіздің оқушыларыңыз - жүргізушіге үміткерлер сервис пен оқыту әдістерін бағалайды, бұл оларға тек автоәуесқой ғана емес, қауіпсіз қозғалыстың кәсіби қатысушылары болуға көмектеседі!

Сатып алу және ынтымақтастық мәселелері бойынша is@sfd.kz хабарлама жіберіңіз немесе +77771109417 нөміріне хабарласыңыз

Тіркеу
Оқушылар тіркеледі және электрондық пошталарына онлайн-автомектептерге қолжетімділік алады.

«Сабақтар» бөлімі
Сабақтар материалды оңай өту үшін 5 модульге бөлінген.

Басты бет
Сіздің оқушыңыз онлайн автомектепте оқуды бастауы үшін оған басты беттегі «Старт» батырмасын басу жеткілікті

«Тесттер» бөлімі
Үміткерді материалды меңгеру мәніне тексеруге арналған тесттер ол өткен сабақтардан құрастырылады.

Тестілеу режимі
Сондай-ақ, оқушы үшін ҚР ЖЖҚ-ға сәйкес келетін «ҚР ЖЖҚ емтихан» тесттері қолжетімді.

apple-mpxq2ze-5a2a45d006d0d.jpg
apple-mpxq2ze-5a2a45d006d0dj.jpg
«Сипаттамасы» бөлімі
Бұл бөлімде үміткердің қашықтықтан оқытудың барлық кезеңіндегі статистикасы жиналады, бұл оқытушыға оқушының меңгеру жағдайын түсінуге көмектеседі.

«Хабарламалар» бөлімі
Автомектеп-Онлайн бағдарламасының ұйымдастырылған хабарламалармен алмасу сервисі оқытушыларға кез-келген үміткермен де, жалпы топпен де дербес хабарламалар алмасуына мүмкіндік береді. Сондай-ақ, оқушы оқытушының хабарламасына оңай жауап бере алады.

Әкімші
Онлайн аавтомектеп әкімшісіне әкімші мәзірі, атап айтқанда — топ пен оқу тобының нәтижесі қолжетімді.
Топтарды басқару
Автомектеп әкімшісінің оқу топтарын басқаруға — оларды құруға және жоюға, сондай-ақ оларға оқушыларды қосуға мүмкіндігі бар.

Онлайн автомектеп - бұл пайдаланушыға оған ыңғайлы уақытта оқуға мүмкіндік беретін, уақытпен қатар келе жатқан автомектеп үшін жақсы құрал!


for-all.jpg